Gildesprint

From tTiMe
Jump to: navigation, search

Contents

tTiMe for Gildesprint / Løp der løperne løper flere runder og nuller for hver runde

Oppskrift hvordan gjennomføre en trening / løp der løperne løper flere runder og nuller for hver runde. Instruksjoner er kun gitt for tilfellet uten PC. Oppskriften er gitt for en typisk Gildesprint slik som Varegg arrangerer dem våren 2008. Det innebærer:

 • Typisk 5-8 korte løyper
 • 80-200 deltakere - hver løper fra 3 - 8 ganger - noen løper også samme løypen flere ganger.
 • Vi har tilgjengelig brikker til alle
 • Lånebrikker - dvs. ingen faste brikker i systemet

Hjemmet før løpet

 • MTR eller MTR'ene som skal brukes må tømmes og dato og tid må settes korrekt; trykk "Clear MTR" og "Set machine time"; hvis du ikke får en tilsvarende statusmelding har du ikke valg riktig port eller satt inn kabel riktig.
  MTR tool
 • Sett opp liste over alle deltakere i et excel-ark, med en ledig rubrikk for brikkenummer som senere skrives på når brikker leveres ut.

Under løpet

 • Del ut brikker til alle deltakerne, og sett på brikkenummer for hver løper på utskriften av Excel-arket. NB! I løpet av arrangementet skal hver brikke bare benyttes en gang!
 • Les av alle brikker på MTR mellom hver runde / løype. Deltakerne får vite tiden sin, som gjerne kan skrives opp på en tavle.

Hjemmet etter løpet

 • Fyll ut Excel-arket slik at alle løpere har tildelt brikkenummer, et løpernummer osv.. Bruk typisk følgende form:
1;X;Aarre;Line An Min;479504;5. klasse
2;X;Andersen;Jonas Nesse;470374;5. klasse
3;X;Andvik;Torben;471363;5. klasse
4;X;Bakka;Eivind Bratt;470420;5. klasse
5;X;Borgen;Sunniva;295401;5. klasse
6;X;Coates;Cara Sofie;470742;5. klasse
7;X;Eriksen;Snorre;470895;5. klasse
8;X;Grevstad;Cecilie;307877;5. klasse
9;X;Grønnestad;Magnus Gruner;470590;5. klasse
 • Bruk følgende konfigurasjonsfil, der du bare endrer kodene som benyttes på de forskjellige løypene.
# Auto generated ttime configuration file.
-codes   "31,32,33,34,35,150;36,37,38,39,35,150;40,41,42,43,35,150;41,31,42,38,35,150;33,32,31,37,35,150"
-courses   "A;B;C;D;E"
-errcode   32
-nounique
-format   ",no,status,name,firstname,ecard,club"
-database  "startliste_gilde.sdv"
-emit    "mtr1.log,mtr2.log,mtr3.log"
-htmlres   "results.html"
-htmlheader "header.html"
-htmlfooter "footer.html"
-htmlsplit  "splittimes.html"
-besttotal  "red"
-multipleraces       
-coursenameclass      
-showhtmlres "Time,OK,RUN,DNC,MFS,RWC,DSQ,DNS,DNF,Other"
 • Når du nå kjører får du ut resultater for hver løype for seg.
Personal tools